What’s in a name? De grote verschillen tussen workshops en presentaties.

BLOG       |       CONTACT        |        OVER ONS        |        FAQ        |      INSPIRATIE

What’s in a name? De grote verschillen tussen workshops en presentaties.

Op de Facebook-advertentie prijkt het: inspirerende workshop! Je schrijft je in en gaat er vol verwachtingen heen. Maar dan… De presentator maakt even contact met het publiek en start zijn verhaal. Hij staat in het halfdonker en op de achtergrond verschijnen alle slides. De man “predikt” wat je allemaal kunt doen aan de hand van een paar theoretische modellen. Iemand steekt zijn hand op want wil graag een vraag stellen. De man geeft aan dat vragenstellen nu niet de bedoeling is en dat men moet wachten totdat hij gereed is met zijn presentatie want dan heeft hij ruimte voor discussie geprogrammeerd. Het duurt en het duurt…  Je had je toch ingeschreven voor een inspirerende workshop en je zou toch actief aan de slag gaan met praktijkvoorbeelden? Hoe vaak overkomt het je dat iets wordt aangeboden als een workshop en het achteraf gewoon een presentatie blijkt te zijn? Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen workshops en presentaties? Dat geven we je nu mee.

What’s in a name? De grote verschillen tussen workshops en presentaties.

Wat zijn nu de verschillen tussen workshops en presentaties?

Presentatie

Het doel van een presentatie is dat je binnen een bepaalde tijd je publiek iets wil meegeven. Dat kan zijn dat ze na afloop meer informatie hebben over bijvoorbeeld een bepaald thema of geïnspireerd raken. De presentator is tijdens een presentatie hoofdzakelijk aan het woord en is bezig met het zenden van zijn boodschap. Op het einde van zijn betoog is er meestal ruimte voor het stellen van vragen.

Workshop

De definitie van het woord “workshop” wordt vaak ruim geïnterpreteerd. Een workshop is gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties. Eigenlijk de kernonderdelen van een training. De tijdsduur van een workshop is relatief kort en beperkt. Het varieert van een uur tot twee dagdelen. De deelnemers ervaren de tijdsduur vaak korter omdat ze in een workshop actief bezig zijn. Een korte theorie wordt in een workshop direct vertaald naar de praktijk.

En een seminar? Wat is dat dan?

Een seminar is een ruim georganiseerde bijeenkomst vaak rond een bepaald onderwerp waarin experts in een bepaald vakgebied, via workshops, presentaties en lezingen hun kennis en ervaring delen.

OK! En dan hebben we nog een training?

Een training kan variëren van een dagdeel tot zelfs een week. De betere trainingen zijn over een aantal dagen met tussenpozen verdeeld. Een training heeft als doel om de vaardigheden of deskundigheid van de deelnemer te vergroten. Een training is breder, diepgaander en intensiever dan een workshop. De deelnemer krijgt bij trainingen meer de tijd om nieuw gedrag eigen te maken. Een training is een combinatie van korte en praktische theorie en veel praktijk.  Een workshop is korter in tijd en belicht vaak een onderdeel.

“Bedenk dat in de literatuur wordt gesproken over de zogenaamde magische 21 dagen om een automatisme aan te leren maar dat de gemiddelde tijd 66 dagen bedraagt.”     –     Andrew David, H4 Training Advies Organisatie

Training en cursus dan?

Onder een cursus wordt meestal een kortdurende lesperiode (van een aantal weken tot een semester) verstaan die over het algemeen een (leer)onderwerp behandelt. Een cursus wordt soms met een certificaat afgesloten. Cursussen waarvoor praktijklessen noodzakelijk zijn, zijn bijvoorbeeld cursussen over houtbewerking, bloemschikken, schilderen en koken.

Wat is dan een masterclass?

Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan studenten in een bepaald, vaak creatief vakgebied. Zoals muziek, toneel, schilderen of een andere kunstvorm. Het verschil tussen een masterclass en een gewone les is dat bij een masterclass de deskundige een student per keer voor zich vraagt en bepaalde opdrachten laat uitvoeren of bijvoorbeeld eerder gemaakte producties of composities bespreekt. De overige studenten kijken dan toe. 

What’s in a name? A Lot! 

Nu ken je de verschillen tussen workshops en presentaties, maar ook seminars, trainings, cursussen en masterclasses! Wat jouw plannen ook zijn, kom op de babbel bij het Melkhuisje. We bieden je alle faciliteiten en een authentieke omgeving voor dat wat jij wil brengen. We werken samen aan jouw succes en een top beleving voor je aanwezigen. Contacteer ons telefonisch op 0472 58 79 96 of via mail. Je kan hier het Melkhuisje vrijblijvend reserveren voor jouw evenement.